Kim jesteśmy

SpeedUp Venture Capital Group to grupa funduszy inwestujących na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstw. Interesują nas firmy i przedsiębiorcy z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy dzięki opracowanym przez siebie rozwiązaniom chcą zdobyć globalny rynek.

Internet i nowe technologie to jedne z najbardziej zglobalizowanych obszarów gospodarki. Stwarza to zarówno szanse jak i zagrożenia. W świecie przedsiębiorczości technologicznej staje się trudne powtórzenie sukcesu firm nastawionych głównie na rynek lokalny, co do niedawna było napędem rozwoju gospodarek europejskich.

Pełną informację na temat tego czym kierujemy się w naszej strategii inwestycyjnej znajdziesz w manifeście.

Jak pomagamy

W ciągu ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy w ponad sto spółek, a co za tym idzie zbudowaliśmy ogromne doświadczenie oparte na sukcesach i porażkach firm z naszego portfela. Każda spółka portfelowa znajduje się pod opieką jednego z Partnerów lub managerów inwestycyjnych. Skupiamy się na inwestycjach w projekty, które oczekują naszego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia. Nie jesteśmy zainteresowani przekazywaniem tzw. ,,dumb money”, czyli kapitału pozbawionego wsparcia i zaangażowania Funduszu.

Gdybyśmy mieli odnieść się do F1 – jesteśmy jak człowiek w pit stopie, który wspiera kierowcę. Każdy startup współpracujący z nami, zależnie od potrzeb, może liczyć na realne wsparcie w obszarze wiedzy na temat rynku, zarządzania oraz dostępu do sieci kontaktów.

Fazy inwestycyjne

SpeedUp Group inwestuje na różnych fazach rozwoju firm – od fazy seed, czyli momentu kiedy dopiero powstaje prototyp projektu, aż do Serii A. Jako grupa Funduszy posiadamy szeroki zakres inwestycyjny, a także możliwość ponawiania transz kapitałowych. W zależności od wymagań, potencjału wzrostu oraz dojrzałości projektu inwestujemy od 200K EUR do 5 M EUR.

Zdajemy sobie sprawę, że firma, która ma globalne ambicje musi być przygotowana na przynajmniej kilka rund finansowania, dlatego zwracamy uwagę, aby po naszej inwestycji zespół posiadał większościowy pakiet udziałów.

Fazy inwestycyjne

Kogo szukamy

Inwestujemy w firmy w zamian za udziały, które będziemy chcieli sprzedać, gdy nastanie odpowiedni moment. Inwestujemy w perspektywie od 3 do 8 lat a nasze wyjście z inwestycji może nastąpić przez sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu, wykup managerski lub poprzez ofertę publiczną. Jako fundusz venture capital podejmujemy ryzyko i wiemy, że wiele z naszych inwestycji nie przetrwa, dlatego też oczekujemy ponad-przeciętnego zwrotu z inwestycji z tych kilku, którym uda się urosnąć.

Decyzje o inwestycji lub nie są złożone i składa się na nie wiele czynników. Za najważniejsze z nich uznajemy:

Siła zespołu

Wartość budowana przez produkt

Potencjał rynkowy

Proces inwestycyjny

Jak się do nas zgłosić

Rocznie analizujemy ponad tysiąc projektów, które trafiają do nas na różne sposoby. Jednym z najlepszych sposobów kontaktu jest rekomendacja zrobiona dla Ciebie przez kogoś z kręgu naszych zawodowych kontaktów. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem LinkedIn lub spotkać nas w Polsce i zagranicą podczas jednego z wydarzeń branżowych.

Jeśli nie masz możliwości skontaktowania się z nami w ten sposób prześlij nam opis swojego projektu w formie pitch-deck’a lub teaser’a. Odpowiedź na twoje zgłoszenie zajmie nam wtedy trochę więcej czasu. Pitch-deck to krótka prezentacja twojego projektu, zespołu oraz planów na jego rozwój. Przykłady dobrych pitch-decków znajdziesz TUTAJ

W pierwszym mailu nie przesyłaj nam wielostronicowego biznes planu. Preferujemy lean canvas jako najlepszą formę przedstawienia najważniejszych informacji na temat twojego projektu. Jeśli nie wiesz jak przygotować lean canvas – przeczytaj ten artykuł.

Jeśli nie posiadasz pitch-decka oraz własnych materiałów, możesz skorzystać z przygotowanych przez nas szablonów:

Wszystkie materiały należy przesłać na adres investments@speedupgroup.com – tylko w ten sposób trafią one do działu analiz.

Proces inwestycyjnyJak wygląda proces inwestycyjny

Z perspektywy inwestora, proces inwestycyjny wydaje się oczywisty. Jako fundusz VC przechodzimy przez kolejne jego elementy co najmniej kilkadziesiąt razy w ciągu roku, rozumiemy jego niuanse i wiemy czego oczekiwać. Z pewnością, pozwala nam to znacznie lepiej poruszać się w jego ramach niż zespołom, które są po drugiej stronie. Oczywiście, obecnie dostępne są już publikacje przybliżające poszczególne aspekty współpracy inwestycyjnej w ramach finansowania Venture Capital. Niemniej jednak, pomimo zbieżności tego procesu w wielu punktach, wciąż każdy zespół zarządzający funduszem VC posiada niezależny schemat decyzyjny. Stąd, poniżej przedstawiamy ramy tego, jak z perspektywy SpeedUp Group wygląda przejście od analizy pitch deck’a do podjęcia decyzji oraz finalnie do podpisania umowy inwestycyjnej.

Etap weryfikacji (Screening stage)

Niezależnie od źródła kontaktu z danym zespołem, pitch deck inwestycyjny stanowi najczęściej podstawę weryfikacji dopasowania danego projektu do któregokolwiek z aktywnych funduszy z grupy SpeedUp. Z tego względu, w ramach pierwszego kontaktu z nami warto udostępnić tego typu materiał – ułatwia nam to wstępną ocenę i szybciej możemy przekazać informację zwrotną. Często jednak wracamy do zespołów z dodatkowymi pytaniami lub umawiamy rozmowę/spotkanie, podczas którego możemy dowiedzieć się więcej o rozwijanym biznesie i mamy możliwość dokładniejszego zrozumienia potencjału współpracy. Na tym etapie kluczowa jest dla nas analiza formalna, uwzględniająca wielkość oraz strukturę rundy, etap rozwoju produktu oraz biznesu, plany dalszego rozwoju, strukturę działalności, czy podział udziałów. Uwarunkowania formalne często determinują możliwość dokonania inwestycji z naszych funduszy, w związku z czym tego typu weryfikacja na samym początku rozmów pozwala szybko ocenić, czy warto angażować zespół w dalsze etapy procesu.

 

Analiza (Analysis process)

Jeśli weryfikacja formalna nie wskazała na żadne niezgodności względem przyjętych przez fundusz strategii inwestycyjnych, przystępujemy do analizy atrakcyjności danego biznesu pod kątem ekonomiki funduszu VC i oczekiwanych zwrotów z inwestycji. W tym celu analizujemy zarówno wielkość rynku, jak i trendy z nim związane, testujemy produkt, sprawdzamy wyniki oraz założenia finansowe spółki, określamy najbardziej prawdopodobne ścieżki wyjścia z inwestycji, szacujemy potencjał zwrotu, a jednocześnie tworzymy różne scenariusze rozwoju próbując zrozumieć największe ryzyka mogące spowolnić lub uniemożliwić osiągnięcie sukcesu. Proces analizy ułatwiają nam nie tylko udostępnione przez zespół materiały, ale przede wszystkim rozmowy, które przybliżają nam założenia i wizję założycieli. Na tym etapie zaangażowany jest również przynajmniej jeden z Partnerów Zarządzających funduszu.

Dodatkowo, w ramach wykonywanej analizy często kontaktujemy się z istniejącymi lub potencjalnymi klientami firmy, czy też konsultujemy się z zewnętrznymi ekspertami, dzięki czemu znacznie szybciej zdobywamy wiedzę o otoczeniu rynkowym, czy też status quo technologicznym. Zależy nam na dogłębnym zrozumieniu biznesu nie tylko po to, by podjąć właściwą decyzję inwestycyjną, ale również po to, by móc wspierać wzrost wartości spółki po podjęciu współpracy. 

Ze względu na zakres działań wykonywanych w trakcie analizy oraz zaangażowanie większej ilości osób z zespołu funduszu, etap ten trwa dłużej niż wstępna weryfikacja dokonywana w pierwszym kroku. Niemniej jednak, czas trwania analizy zależy również od takich kwestii jak (1) poziom wiedzy oraz rozumienia procesów zachodzących na danym rynku przez nasz zespół (2) efektywność komunikacji z zespołem oraz jakość przekazywanych nam materiałów (3) dostępność zewnętrznych ekspertów. 

Ostatecznie zebrane materiały stanowią bazę do przygotowania rekomendacji inwestycyjnej przedstawianej Partnerom Zarządzającym funduszu, która jest istotną częścią procesu podejmowania decyzji. Rekomendacja wraz z zawartą tezą inwestycyjną jest podstawą dyskusji, która ma miejsce w ramach wstępnego Komitetu Inwestycyjnego.

 

Wstępny Komitet Inwestycyjny (Initial Investment Committee)

Wstępny Komitet Inwestycyjny pozwala przybliżyć okazję inwestycyjną wszystkim osobom decyzyjnym funduszu, a także zrozumieć w jaki sposób możemy wesprzeć spółkę jako docelowy partner. Na spotkanie zapraszamy także zespół założycieli danego startupu, który ma możliwość zaprezentowania swojej wizji i przedstawienia założeń dotyczących rozwoju biznesu. Jest to natomiast również okazja, by lepiej poznać nas jako zespół zarządzający funduszem i przekonać się, czy możemy stanowić odpowiedniego partnera biznesowego.

Jeśli w ramach komitetu oby dwie strony zdecydują, że chcą podjąć współpracę, przedstawiamy zespołowi wstępną ofertę inwestycyjną w formie Term Sheet. 

 

Warunki Transakcji Inwestycji (Term Sheet)

Propozycja inwestycyjna przedstawiona w dokumencie Term Sheet jest odzwierciedleniem zainteresowania funduszu podjęciem współpracy. Term Sheet określa kluczowe warunki inwestycji, jednak zgodnie z naszą intencją, chcemy utrzymać go w krótkiej oraz prostej wersji (maks. 3 strony), by na tym etapie nie spędzić zbyt wielu godzin na negocjacjach. Niemniej jednak, chętnie wyjaśnimy poszczególne zapisy oraz ich znaczenie, by zespół mógł podjąć w pełni świadomą decyzję o przystąpieniu do podpisania dokumentu i by czuł się z nim komfortowo. Szczegółowe warunki będą natomiast doprecyzowane na etapie umowy inwestycyjnej, co warto mieć w pamięci.

Teza Inwestycyjna /  Due Diligence (Investment Thesis / Due Diligence)

Po podpisaniu Term Sheet’u przystępujemy do dwóch niezależnych elementów procesu, które toczą się równolegle tj. (1) przygotowania Tezy Inwestycyjnej oraz (2) Due Diligence.

Niemniej jednak, kluczowym elementem tego etapu, który dodatkowo determinuje długość jego trwania, jest proces due diligence:

 

Finalny Komitet Inwestycyjny (Final Investment Committee)

Po dopełnieniu formalności w ramach powyższych etapów oraz potwierdzeniu, że nie występują żadne przesłanki, które uniemożliwiają dokonanie inwestycji w spółkę, organizowany jest Finalny Komitet Inwestycyjny, na którym podejmowana jest ostateczna decyzja inwestycyjna. W spotkaniu poza Partnerami Funduszu uczestniczą również przedstawiciele inwestorów Funduszu. W międzyczasie prowadzone są prace nad Umową Inwestycyjną, która stanowi jedną z ostatnich “prostych” w procesie.

 

Umowa Inwestycyjne (Investment Agreement)

Jak wspomniano wyżej, Term Sheet wyraża kluczowe intencje obu stron dotyczące wstępnych warunków inwestycji. Stąd, istotne jest doprecyzowanie poszczególnych zapisów w formie Umowy Inwestycyjnej, która nie powinna pozostawiać pola do ich interpretacji. Wymaga to oczywiście zaangażowania prawników, jednak nadal strony umowy powinny brać udział w procesie, ponieważ wiele istotnych kwestii może, a wręcz powinna być ustalona bezpośrednio pomiędzy nimi. 

Negocjacje umowy inwestycyjnej z pewnością są dłuższym procesem niż negocjacje Term Sheet, czas ich trwania zależy od zaangażowania wszystkich stron – zależy nam natomiast, by z ostateczną formą umowy każdy czuł się komfortowo. 

Podpisanie umowy oraz podniesienie kapitału spółki kończy formalną część procesu inwestycyjnego, pozostaje jeszcze tylko kwestia transferu środków, która stanowi ostateczne zwieńczenie procesu, a jednocześnie jest początkiem współpracy.

 

Transfer środków inwestycyjnych (Investment transfer)

Po otrzymaniu inwestycji na konto bankowe, możemy wspólnie przystąpić do ciężkiej pracy nad rozwojem biznesu. Inwestycja stanowi bowiem tylko narzędzie pomagające w osiągnięciu sukcesu, i kiedy to się wydarzy, przyjdzie również czas na świętowanie. 

Powyższy schemat przedstawia ogólne ramy działania, ponieważ każdy proces w pewnej części jest indywidualny. Jak wspomniano wyżej, wpływ na jego długość ma wiele czynników, w tym jakość otrzymywanych przez nas materiałów, poziom wiedzy i zrozumienia otoczenia biznesowego danego projektu, czy zwyczajnie zaangażowanie stron w każdy element. Dodatkowo, na długość procesu wpływa ewentualny udział większej liczby inwestorów w rundzie, który prowadzą niezależny proces decyzyjny.
Niemniej jednak, stale ulepszamy nasze działania, by stawały się one coraz bardziej efektywne i przejrzyste. Jesteśmy świadomi, że istnieją elementy, które w ramach naszych wewnętrznych działań nadal można wykonać sprawniej i staramy się nad tym pracować. Tym samym będziemy wdzięczni za wszelki feedback od osób, które miały okazję doświadczyć rozmów inwestycyjnych z naszym zespołem. Swoimi wrażeniami możecie podzielić się pod tym linkiem.

Jeśli z kolei proces inwestycyjny dopiero przed Tobą i chciałbyś zweryfikować na ile Twój projekt wpisuje się w strategię naszych funduszy, możesz skontaktować się z nami pod wskazanym adresem e-mail, tj. investments@speedupgroup.com – chętnie dowiemy się więcej o Twoim biznesie!Informacja

SpeedUp Management jako zarządzający Energy Innovation SpeedUp Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI Spółka komandytowo – akcyjna, w związku z obowiązkami wynikającymi z Regulacji ESG oświadcza niniejszym, że:

– w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 3 Rozporządzenia SFDR – o strategiach wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju – ASI nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych;

– w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 4 Rozporządzenia SFDR – o podejściu do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju – ASI nie uwzględnia ww. czynników w swoich decyzjach inwestycyjnych z uwagi na ustalony wcześniej profil inwestycyjny funduszu oraz strategię inwestycyjną.

– w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 Rozporządzenia SFDR – o sposobie zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz aktualizacji polityki wynagrodzeń – ASI, z uwagi na niewprowadzenie do strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie posiada również ww. strategii w zakresie polityki wynagrodzeń.


SpeedUp Management jako zarządzający Seedstone SpeedUp Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI Spółka komandytowo – akcyjna, w związku z obowiązkami wynikającymi z Regulacji ESG oświadcza niniejszym, że:

– w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 3 Rozporządzenia SFDR – o strategiach wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju – ASI nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych;

– w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 4 Rozporządzenia SFDR – o podejściu do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju – ASI nie uwzględnia ww. czynników w swoich decyzjach inwestycyjnych z uwagi na ustalony wcześniej profil inwestycyjny funduszu oraz strategię inwestycyjną.

– w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 Rozporządzenia SFDR – o sposobie zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz aktualizacji polityki wynagrodzeń – ASI, z uwagi na niewprowadzenie do strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie posiada również ww. strategii w zakresie polityki wynagrodzeń.