Bridge Alfa

SpeedUp Bridge Alfa

W ramach SpeedUp BRIdge Alfa planowanych jest stworzenie przedsiębiorstw działających w branży technologicznej, powstałych na bazie lub wykorzystujących w swojej działalności wyniki badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych. Dedykowany jest twórcom nowczesnych, rzadkich lub wręcz nieobecnych na rynku produktów lub usług z obszarów tematycznych takich jak: rolnictwo, medycyna, farmacja, logistyka, energetyka, finanse, ubezpieczenia, handel i rozwiązania dla MŚP, wykorzystujących zagadnienia związane z ICT.

Autorzy koncepcji biznesowych otrzymują kompleksowe wsparcie doradcze prowadzące do przekształcenia pomysłu w firmę. Następnie, powstałe firmy uzyskują dostęp do rozwiązań infrastrukturalnych oraz wsparcie inwestycyjne pozwalające na ich zrównoważony rozwój. 

20% z wejścia kapitałowego przeznaczamy na prace badawczo-rozwojowe.

Projekt pt. ,, Rozwój innowacyjnych, wysokotechnologicznych przedsięwzięć B+R w fazie Proof of Principle i Proof of Concept przez wsparcie inwestycyjne funduszu SpeedUp Bridge Alfa” został dofinansowany w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 30 000 000 PLN, natomiast kwota dofinansowania wynosi 24 000 000 PLN.