Nasz manifest

Manifest zawiera wskazówki, czym kierujemy się podczas podejmowania decyzji o inwesycji. Autorem tekstu jest Bartłomiej Gola, partner zarządzający funduszu. Przeczytaj go, zanim zdecydujesz się wysłać do nas formularz zgłoszeniowy.

Inwestując mamy na myśli kilka podstawowych faktów:

 • Software is eating the world

  To słynne zdanie padło w artykule legendy Krzemowej Doliny Marca Andreessena. Cały artykuł miał jedną tezę: Wszystko co może być zdigitalizowane, zostanie zdigitalizowane. Literalnie wszystko. Każdy proces, zostanie usprawniony a tradycyjnie wykorzystywana praca ludzka zostanie zastąpiona lub co najmniej usprawniona przez sprawność obliczeniową maszyn i powszechny dostęp do sieci. To nie jest proces, który możemy zatrzymać. Tylko od nas zależy czy będziemy jego podmiotem czy tylko przedmiotem.

 • Innowacyjność to budowa własnych smartfonów i rozwiązań z nimi związanych

  W SpeedUp Group wierzymy, że innowacyjność nie polega na sprawnym używaniu smartfona zaprojektowanego w Kalifornii i wyprodukowanego w Chinach.

 • Powtarzamy - wszystko zostanie zdygitalizowane. Literalnie WSZYSTKO

  Czasy, w których żyjemy są porównywalne z czasami pierwszej rewolucji przemysłowej. Tak samo zmienią rynek i jego paradygmaty, tak samo zburzą jedne biznesowe imperia i zbudują nowe. To proces nie do zatrzymania. Dotknął już branży opartej o druk tradycyjny, mediów (prasa, TV), branży telekomunikacyjnej, fotograficznej, handlu.

 • Internet jest najbardziej zglobalizowanym obszarem gospodarki

  Sieć daje fantastyczne narzędzia taniego docierania do miliardów konsumentów. Problem polega na tym, że korzystają z niego również nasi potencjalni konkurenci. To, że globalne sieci społecznościowe wyparły te lokalne, to że ludzie na całym Świecie przeszukują zasoby internetu używając jednego produktu (praktycznie), to że istnieją dwa dominujące systemu operacyjne (PC i Mobile), samo w sobie utrudnia lub czyni prawie niemożliwym tworzenie lokalnych, dużych, silnych biznesów cyfrowych.

 • W Europie Środkowej i Wschodniej, w tak zwanych nowych krajach członkowskich, szczególnie w Polsce, w ostatnich 10 latach, wydano ogromne pieniądze publiczne

  (pochodzące głównie z grantów Unii Europejskiej) na wspieranie wczesnych etapów przedsiębiorczości technologicznej, komercjalizacji rezultatów prac naukowych. Powstałe w ten sposób firmy, czy tez wykształcone kadry potrzebują dziś kapitału na rozwój, na ekspansję rynkową.

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Biorąc pod uwagę powyższe tezy SpeedUp Group inwestuje w:

 • oprogramowanie automatyzujące procesy związane z marketingiem i reklamą (MarTech), Internet of Things i Wearables
 • projekty/biznesy, które chcą się rozwijać przynajmniej ponadregionalnie
 • Poszukujemy spółek w Europie Środkowej i Wschodniej chcąc wykorzystać istniejący tam ogromny zasób talentów inżynierskich.


SpeedUp jest funduszem wczesnego etapu. Inwestujemy w fazach seed, pre-revenue i early growth. Naszym celem jest zbudowanie produktu. Powtarzalnego, skalowalnego modelu biznesowego oraz zapewnienie środków na wczesną ekpansję.

Nasz horyzont inwestycyjny to 5-8 lat. Chcemy uzyskiwać zwrot z portfela na poziomie 30% rocznie.